Monday, September 28, 2009

บท ๑๔ กวาง! Lesson #14 Gwang!

Mr. A
When you are driving through the forest, watch out there are plenty of กวาง

Mrs. A
Never come between a baby กวาง and its mother.

Mr. A
Don’t ever fuck with กวาง

Mrs. A
กวาง fuck you up.

Mr. A
กวาง bite your ankles; ankles no longer beautiful.

Mrs. A
กวาง lick your wrist, calendar on watch stop working.

Mr. A
Forget about synching phone, Ipod.

Mrs. A
Computer never see ipod again.

Mr. A
กวาง fuck you up. Fuck you up like there’s no tomorrow.

Mrs. A
กวาง own bed and breakfast at intersection of shit creek and world of hurt

Mr. A
กวาง laugh at flamethrower. Chortle at spear gun

Mrs. A
Mess with กวาง you will live to regret it, but not much longer

Mr. A
กวาง on you like ugly and white on ugly albino ape with skin problems

Mrs. A
กวาง ask around, find out where you live. Do nothing for a while. Then, one day, wake up with son’s balls in your mouth, lips sewn to your Grandpa’s anus. Feed Grandpa hot chili pepper, tacks and liquid plumber.

Mr. A
Grandpa dead, กวาง find granduncle, or person of similar weight and build

Mrs. A
กวาง know all about genealogy and extended relations. กวาง go through database like running through field.

Mr. A
กวาง can wait. Not doing so well this year? Wait till next year. Wait until portfolio recovers and you work out long term career and general life plan. Then just after you buy furniture, กวาง find you on facebook.

Mrs. A
กวาง know you like food stall, kill vendor. กวาง know you like restaurant, burn restaurant down. กวาง see you rent Ocean’s 11 kill George Clooney and Julia Roberts. Dig up Frank Sinatra. Shit in hole. Kill Matt Damon for free.

Mr. A
กวาง know you look at กวาง, next thing you know, credit score ruined.

Mrs. A
Never own own house. Forget about small business loan.

Mr. A
กวาง eat junkyard dog for breakfast. Shit wolverines for an hour.

Mrs. A
Wolverines shit tiny red spiders. Tiny red spiders burn down church and eat orphans.

Mr. A
กวาง rape your eyes with fork from food court. กวาง rape parts of you never raped before. กวาง rip out your heart and rape it, make liver and kidneys watch.

Mrs. A
They tried to do “Animal Planet” on กวาง. Network cannot show two and half hours of host begging for sweet release of death.

Mr. A
กวาง kick you so hard in balls ontogeny recapitulate phylogeny. Also balls fly up throat, backwards through time, explode in brain of distant ancestor.

Mrs. A
กวาง here to kick ass and chew gum. Gum not invented yet.

Mr. A
Don't ever mess with กวาง

Mrs. A
Don't even talk about it


Questions

  • Why are you messing with กวาง ?
  • You want to die, or what?
  • Do you know what's good for you/what's comin'?

Exercise

Example : Question: Do you know who am I talking to? Answer: A fucking dead man.
  • What am I looking at?
  • You know what you are?
  • Allow me to introduce Bruce. Bruce this is _ ______ ___ ___.

Monday, September 14, 2009

บท ๑๓: อาฆาต Lesson #13: Revenge

Do you want a fancy car or a beautiful house? Do you dream of being rich or famous or even loved? Those are just dreams! There is, however one dream that we all share that is like a cool breeze to us on a hot day. That dream is the dream of revenge.

Human beings are not perfect. They disappoint us in many ways. Sometimes, they deliberately betray us. Other times they hurt us just because they can. How can we live with other people when they do such things? We can live peacefully with one another by dreaming of revenge, by our waiting for that one day when they are off guard or asleep and cannot hurt us any more.

Like Thai food, revenge in Thailand comes in many forms and is a mix of the sweet, the sour - sometimes even the bitter. This is why when we satisfy our malice (แก้แค้น) we say we have "slaked our thirst for the spicy" (แก้เผ็ด).

Whatever form it takes, however it is served, it must be appropriate! Revenge should suit the avenger, the avenged and the victim. For instance, if you are cheated in Real Estate, you may want to bury that person or persons alive. If someone has hit your car, you may want to run them over with a similar car. If they have broken your heart, you may want to burn their face off with something hot.

In America, people have guns and take the guns to the place of work or a restaurant (or even someplace they never go!) and just start shooting. They may not even leave a note or explain anything to anybody before shooting themselves also. This shows a lack of consideration for style and other people.

In today’s lesson, Khun Wiphaa has something special to say to Khun Somchai. How will she say it? Is it appropriate? And you, how will you quench your thirst for the spicy? (Exercises on following page).Somchaay (สมชาย)

ครับ คุณ ครับวิภา ก๋วยเตี๋ยว อร่อย ครับ
Thanks, Wiphaa the noodles are delicious


Wiphaa (วิภา)

ยินดี ค่ะ ลูกชิ้น อร่อย ไหม คะ
You’re welcome. Are the meatballs tasty?


Somchaay (สมชาย)

มี ลูกชิ้น หรือ ครับ
There are meatballs?


Wiphaa (วิภา)

มี ค่ะ ลูกชิ้นพิเศษ
Yes. Special meatballs.


Somchaay (สมชาย)

ตอนเย็นนี้ร้อนจังนะ ครับ ...ผม ไม่ ขอ่ยสบาย
It’s kinda hot this evening, don’t you think? I’m not feeling quite well...


Wiphaa (วิภา)

เป็นอะไรคะ
What’s wrong?


Somchaay (สมชาย)

ผมเวียนหัวและปวดหัว
My head is spinning ...I’ve got a headache


Wiphaa (วิภา)

เอากาแฟ ไหม คะ ‘
Would you like some coffee?


Somchaay (สมชาย)

ไม่ เอา ผม ทราบว่า ผม ไม่ ปวดท้อง เจ็บ มากๆ
No! What’s happening? My stomach aches! It hurts a lot!


Wiphaa (วิภา)

เอาของหวาน หรือผลไม้ ไหม คะ
Perhaps something sweet or some fruit?

Somchaay (สมชาย)
ผมยืนไม่ได้ ช่วยด้วยครับ ช่วย ด้วย หน่อย ครับ ช่วย โทร หาหมอ ให้ ผม หน่อย ครับ ผม ตัองการ ยา
I can’t stand! Help me! Help me please! Call a doctor for me, please! I need medicine!

Wiphaa (วิภา)

คุณไม่ตัองไปหาหมอ หรือยา ดิฉันทราบว่าทำไม หรือคุณไม่ สบาย
You don’t need to see a doctor or any drugs. I know why you’re not feeling well.


Somchaay (สมชาย)

ทำไม ช่วยบอกผมหน่อย
Why? Please tell me?


Wiphaa (วิภา)

คุณไม่ผมตัองการยา เพราะว่า ดิฉันวางยาพิษแล้วค่ะ
You don’t need drugs because I have already drugged you. With poisonSomchaay (สมชาย)

ทำไม คุณวางยาพิษ
Why? You’ve poisoned me why?


Wiphaa (วิภา)

เพราะว่าดิฉันทำงานบ้านทำความสะอาดซักผ้ารีดผ้าและทำกับข้าวให้ คุณแต่ ดิฉันยังไม่ได้แต่งงาน
Because I do housework, I clean, I do laundry, I iron and I cook -all for you -but I am still not married yet!


Somchaay (สมชาย)

แต่คุณเป็นjแม่ บ้าน
But you’re my housekeeper!


Wiphaa (วิภา)

ใช่ค่ะ แต่คุณกำลังตาย
Yes. And so you die.Somchaay (สมชาย)

ไม่!ไม่!ไม่!
No! No! No!


Wiphaa (วิภา)
เพื่อนบ้าน จะตายด้วย
The neighbor will die also.

Somchaay (สมชาย)

เพื่อนบ้านผม! ทำไม?
My neighbor! Why?


Wiphaa (วิภา)

ดิฉัน ไม่ทราบว่ายาพิษพอหรือไม่พอ
I did not know if the poison was enough or not


[ring! ring!]


Somchaay (สมชาย)
Hello?


Neighbor (เพื่อนบ้าน)

ขอโทษครับคุณสมชาย ผม ไม่ ค่อย สบาย ผมเวียนหัว และปวดหัว ...ปวดท้อง
Excuse me Mr. Somchai, but I’m not quite feeling well. I’m dizzy and I have a headache ...uhhh


Somchaay (สมชาย)

ไม่!ไม่!ไม่!
No! No! No!


Wiphaa (วิภา)


หมาจะตายด้วย
The dog dies also


Somchaay (สมชาย)

ไม่!ไม่! Yooky!
No! Not Yooky!


Yooky (หมา)

ขอโทษครับคุณสมชาย กระผม ไม่ ขอ่ยสบาย ผมเวียนหัว และปวดหัว ...ขอ ยา หน่อย ครับ
Excuse me, sir, Mr. Somchai, but I am not feeling quite well. I feel dizzy and I have a headache ...my tummy hurts. May I please have some medicine, sir?


Somchaay (สมชาย)

ทำไม! Yooky ฉันรัก Yooky ! ทำไมคุณวางยาพิษ ทำไม
No! Yooky, I love you! Why? You have poisoned us why?


Wiphaa (วิภา)

ดิฉัเอานยาพิษ ใส่ ลูกชิ้น
I put poison in the meatballs...

Somchaay (สมชาย)

ลูกชิ้นอะไร ผมไม่ได้กินลูกชิ้น
What meatballs? I didn’t eat any meatballs.


Wiphaa (วิภา)

ก๋วยเตี๋ยว ไม่ มี ลูกชิ้นหรือคะ
The noodles had no meatballs?Somchaay (สมชาย)

ครับไม่ มี ลูกชิ้น
No, they didn’t

Wiphaa (วิภา)

ก็ ....ไม่เป็นไรค่ะ คุณเป็นยังไงคะ
Oh ...well, never mind. How are you feeling, sir?


Somchaay (สมชาย)

ดีกว่า เมื่อนาทีก่อน
Well, I feel better than a minute ago


[ring! ring!]


Neighbor (เพื่อนบ้าน)

ขอโทษครับคุณสมชายตอนนี้ผมสบาย แล้วครับ พรุ่งนี้คุณอยาก จะ ไป เล่น กอล์ฟ กับ ผม ไหม ครับ
I beg your pardon Mr. Somchai, but I feel fine now. Would you like to play golf tomorrow?


Yooky (หมา)

แมว กระผม ตอนนี้;สบาย ขึ้น ครับ
The cat gave me some medicine. I’m feeling much better, sir.


Wiphaa (วิภา)

ถ้า คุณ ไม่ เอา อะไร อีก ดิฉัน จะ ทำความสะอาด
If you won’t be wanting anything further sir, I’ll tend to the cleaning upSomchaay (สมชาย)

เชิญครับ ขอโทษครับ วิภา พรุ่งนี้ ทำ อาหารเช้า ด้วย ครับ
Oh yes, go ahead. Oh, just a minute please, Wiphaa. What’s for breakfast tomorrow?


Wiphaa (วิภา)

ก๋วยเตี๋ยว ใส่ ลูกชิ้นพิเศษ
Noodles with special meatballs


Somchaay (สมชาย)

ดีๆลูกชิ้น อร่อย
Good, good. Meatballs are tasty.